HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS I – III TECHNIKUM

ORAZ I – III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

w dniu 10 KWIETNIA 2017 ROKU

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

Zebrania rodziców klas I rozpoczynają się o godzinie 17.00 w auli szkolnej spotkaniem

z psychologiem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na temat „Mądrze

w Dorosłość”. Po prelekcji rodzice wraz z wychowawcami przechodzą do następujących sal:

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

IA

35

R. Stachoń

IB

51

B. Wiśniewska

IC

48

A. Samborek

ID

37

G. Krawczyk

I i

33

W. Kłyza

IE

36

R. Cichoń

IF

23

T. Rybak

IG

52

M. Pudlik

Iaz

świetlica

H. Pietrus

Godzina 17.00

IIA

25

J. Lorys

IIB

211

A. Rejman

IIC

40

A. Łabudzki

IID

42

M. Łabudzka

IIE

217

I. Góralczyk-Buryło

IIF

50

A. Błąkała -Piec

IIG

38

R. Krotoszyńska

IIaz

110

R. Czak

 

Godzina 18.15

Wstępna informacja o ewentualnych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

IIIA

25

K. Batko

IIIB

27

B. Dadej

IIIC

40

R. Zięba

IIID

11

P. Barwiński

IIIE

38

E. Przybyła- Krzywonos

III F

28

A. Klimek

IIIaz

61

W. Basista

 

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu zajęcia szkolne o godzinie 16.50. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są do pełnienia dyżuru dla rodziców do godziny 19:30.

Kraków dn. 03.04.2017r.

Skip to content