Wyprawa do pałacu Żeleńskich

Wyprawa do pałacu Żeleńskich

W ubiegłą sobotę uczniowie klasy IIA – Dominika Graca i Kamil Wójcik pod opieką pani Zofii Malinowskiej odwiedzili pałac Żeleńskich w Grodkowicach. Celem wyprawy było przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem historii w ramach przygotowania pracy konkursowej pt. „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”.

Obecnie dwór pozostaje pod opieką państwa Marty i Ireneusza Trybulców, którzy z pietyzmem kultywują tradycję szlachecko-ziemiańską, w szczególności dbając -jako artyści muzycy – o spuściznę po światowej sławy kompozytorze, Władysławie Żeleńskim. Z miejscem tym związana jest również postać wybitnego literata, autora „Plotki o „Weselu”, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, którego dziadek, Marcyan Żeleński został przed swym dworem zamordowany w czasie rzezi galicyjskiej w 1846 roku. Pisze o tym Stanisław Wyspiański w dramacie pt. „Wesele”.

Skip to content