HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS I –  III TECHNIKUM

ORAZ I – III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

PODSUMOWUJĄCYCH WYNIKI ZA I OKRES NAUKI

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

19.01.2017r.(czwartek)

Godzina 17.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA 35 R. Stachoń
IB 51 B. Wiśniewska
IC 48 A. Samborek
ID 59 G. Krawczyk
I i 36 W. Kłyza
IF 23 T. Rybak
IG 33 M. Pudlik
Iaz świetlica H. Pietrus
IIA 25 J. Lorys
IIB 211 A. Rejman
IIC 40 M. Woźniak
IID 42 M Łabudzka
IIE 217 I. Góralczyk-Buryło
IIF 50 A. Błąkała -Piec
IIG 52 R. Krotoszyńska
IIaz 110 R. Czak
IIIA 37 K. Batko
IIIB 27 B. Dadej
IIIC 38 R. Zięba
IIID 57 P. Barwiński
IIIE 11 E. Przybyła- Krzywonos
III F 28 A. Klimek
IIIaz 61 W. Basista

 

Zebranie klasy IE odbędzie się 20.01.2017r o godzinie 17.30 w sali nr 36.

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu zajęcia szkolne o godzinie 16.50.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są do pełnienia dyżuru do godziny 19:00.

 

Kraków dn. 14.12.2016r.

Skip to content