Program Pro Publico Bono

Program Pro Publico Bono

Od września br. realizowany jest w naszej szkole program edukacji prawnej „Pro publico bono”. W programie bierze udział klasa IVA. Przez 20 tygodni radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prowadzą zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Program dzieli tematykę na dwa bloki: tematy ogólne, wprowadzające do zagadnień wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz bardziej szczegółowe, przedstawiane „życiowo” wycinkowe tematy o dużym znaczeniu praktycznym dla młodzieży.
W ramach programu odwiedził naszą szkołę absolwent dr Bogusław Przywora, który jest radcą prawnym i wykładowcą na uczelniach krakowskich i śląskich. Na spotkaniu z uczniami podzielił się własnymi wspomnieniami i refleksjami z czasów jego nauki w naszej szkole. Zaznaczył, jakie umiejętności i kwalifikacje wykształciła w nim szkoła, a które pomagają mu w karierze zawodowej.
Aktywne uczestnictwo w programie edukacji prawnej przyczyni się do poszerzenia świadomości prawnej młodzieży.
Z ramienia szkoły koordynatorem projektu jest p. Renata Stanisławczyk.

Skip to content