Praktyki zagraniczne Erasmus+ – rekrutacja

Praktyki zagraniczne Erasmus+ – rekrutacja

Uczniów klas trzecich technikum informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu pn. „Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura rekrutacyjna w skrócie.

1.Pobieramy formularze rekrutacyjne od wychowawcy lub ze strony WWW.
a.deklaracja uczestnictwa,
b.formularz rekrutacyjny,
c.oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w praktykach zagranicznych.
2.Wypełniamy (w formularzu wypełniamy strony 1-3, dajemy wychowawcy, który wpisuje opinię o uczniu i przekazuje do koordynatora projektu, stronę 5 wypełnia komisja rekrutacyjna).
3.Czekamy na informację o liście osób zakwalifikowanych.
4.Terminy rekrutacyjne:
15 września – rozpoczęcie zbierania deklaracji
30 września – koniec zbierania deklaracji
1 października – procedury rekrutacyjne
Do 15 listopada – ogłoszenie listy uczestników plus listy rezerwowej
Do 20 listopada – ogłoszenie ostatecznej listy
Zmiana procedury rekrutacji wynika ze zbyt dużego obciążenia sekretariatu w obecnym czasie.
Prosimy o czytelne i dokładne wypełniane formularzy.

Linki do pobrania dokumentów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie Anglia
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie Niemcy
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w praktykach zagranicznych
Deklaracja uczestnictwa

Skip to content