Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Jesteś tutaj
Strona główna > Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków

ul. Kamieńskiego 49

Kraków, 2016-06-22

ZP-1/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na remont posadzek korytarzy w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49 w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 216) informujemy, iż złożono 4 oferty:

1. KAM-BUD Kamila Guzik

os. XX-lecia 7/24

32-340 Wolbrom

Cena (brutto) 43 590,09 zł., okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy

2. Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Adamek

33-335 Nawojowa 332

Cena (brutto) 35 166,80 zł., okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy

3. Gips-Bud S.C. Sp. z o.o.

ul. Wielicka 25

30-552 Kraków

Cena (brutto) 41 820,94 zł., okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy

4. WM System mgr inż. Marcin Wrona

Golkowice 305

30-698 Kraków

Cena (brutto) 86 279,04 zł., okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Adamek

33-335 Nawojowa 332

Cena (brutto) 35 166,80 zł., okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Adamek

33-335 Nawojowa 332

Liczba punktów w kryterium: Cena (koszt) – 90,00 Okres udzielonej gwarancji – 10,00 Razem – 100

2. Gips-Bud S.C. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar

ul. Wielicka 25

30-552 Kraków

Liczba punktów w kryterium: Cena (koszt) – 75,68 Okres udzielonej gwarancji – 5,00 Razem – 80,68

3. KAM-BUD Kamila Guzik

os. XX-lecia 7/24

32-340 Wolbrom

Liczba punktów w kryterium: Cena (koszt) – 72,61 Okres udzielonej gwarancji – 5,00 Razem – 77,61

4. WM System mgr inż. Marcin Wrona

Golkowice 305

30-698 Kraków

Liczba punktów w kryterium: Cena (koszt) – 36,68 Okres udzielonej gwarancji – 5,00 Razem – 41,68

Top