1989 - "KGB"

Nasza gazeta szkolna nosząca tytuł „Opornik” to kontynuacja działalności redakcyjnej rozpoczętej już w roku 1989. Wtedy nasz organ prasowy miał inny tytuł - KGB i niektórym kojarzył się z bardzo dokładną penetracją terenu działań. Nie brakowało nam co prawda przenikliwości, ale skrót tłumaczył się inaczej: „Klakier”, „Grzebyk” i „Bigos”. Pomysłodawcami i założycielami naszej prekursorskiej gazetki byli: Konrad Grzebień, Wiesław Bigaj, Ireneusz Kukla i Bogdan Król. Jako uczniowie klasy trzeciej postanowili przełamać mur milczenia, obojętności i szkolnej szarzyzny i w porozumieniu z polonistką mgr Aleksandrą Dubiel założyli…ścienną gazetkę. Zamieszczali w niej własne teksty i rysunki, powoli zdobywając stałych czytelników i wciągając w swoją działalność młodszych kolegów.

1990

Już w roku 1990 ukazał się pierwszy drukowany numer „KGB”, a w zespole redakcyjnym pojawił się utalentowany rysownik Krzysztof Wydmański. Ukazują się kolejne numery naszej gazety i zmieniają redaktorzy, zaszczepiony przez uczniów entuzjazm podtrzymuje nadal mgr Aleksandra Dubiel (Ola). Konieczna wydaje się jednak zmiana tytułu naszego czasopisma…dawny “KGB” nie budzi już wyraźnych skojarzeń.

1992

Nowy tytuł - „Opornik” po raz pierwszy pojawił się na łamach naszej gazetki w roku 1992, niosąc nadzieję na obniżenie wszelkich stresów i napięć szkolnej codzienności. Niestety zapomnieliśmy o odmiennym jeszcze znaczeniu oporu i zetknęliśmy się z nim nie tylko w pracy redakcyjnej, ale i kolportażu. No cóż każdy ma swoje wzloty i upadki. Kilka zabiegów reanimacyjnych w postaci towarzysko-twórczych herbatek w gabinecie 54 i zastosowania podstaw „marketingu” przywróciło do prawie dawnej formy nasz „Opornik” (stępiał jednak dziennikarski pazur redaktorów).

W latach 1992-1994 udało nam się wydać 9 numerów gazetki.

1994

Jesienią 1994 na dwa lata opiekę nad redakcją przejmuje ś.p. mgr Elżbieta Gabory, ukazuje się jeden numer “Opornika” (listopad 1994).

1996

W roku 1996 powraca z urlopu Aleksandra Dubiel i znów w wyniku czynności reanimacyjnych udaje się ocalić gazetkę, zresztą w klimacie życzliwości Dyrekcji ZSE nr1 i naszych cierpliwych współpracowników: Pana Zbigniewa Wyraza, Pana Marka Marcińskiego (wykonanie kserokopii), Pań Bibliotekarek i Państwa Żabczyńskich (kolportaż).

Od listopada 1996 r. do października 2004 ukazało się 35 numerów „Opornika”, którego redakcja nadal dzielnie broniła już piętnastoletniej tradycji.

1997

W roku 1997 wydaliśmy pierwszy numer okolicznościowy z okazji wymiany międzynarodowej z Francją. Kolejny numer specjalny ukazał się w roku 2011 i był poświęcony działalności szkolnego wolontariatu. W tym czasie "Opornik" przeżywał swój rozkwit, redagowany był wówczas między innymi przez Marcina Szczurka, Ryśka Brzegowego i Maćka Suślika.

2001

W 2001 roku „Opornik” otrzymał Nagrodę w Konkursie Dziennikarskim na XXI Festiwalu Artystycznym Młodzieży, co zachęciło nas do podniesienia poprzeczki, choć czasem było to dość trudne. Dawni redaktorzy opuszczali szkołę, a nowi musieli oswajać się z dziennikarskimi i wydawniczymi obowiązkami.

2004

W listopadzie 2004 roku uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez Teatr Groteska. Dzięki nim mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami tworzenia czasopisma. Słuchaliśmy wypowiedzi profesjonalistów i mistrzów dziennikarstwa prasowego i radiowego, twórców recenzji, wywiadów, artykułów. Byliśmy gośćmi Radia Kraków. Zobaczyliśmy nowy spektakl przygotowany przez Teatr Groteska i mogliśmy rozmawiać z jego twórcami.