Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська


Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Jesteś tutaj
Strona główna > Ogłoszenie 2

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków

ul. Kamieńskiego 49

 

ZP-2/18                                                                                                                        Kraków, 2018-07-16

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miejska Kraków  – Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków

ul. Kamieńskiego 49

zgodnie z art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04/06/2018 z numerem  na Remont pomieszczeń dydaktycznych  –  Zespołu  Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie

Złożono ofert:  1

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Firma remontowo- Budowlana „PRACUŚ” Bogdan Kula

os Albertyńskie 19/44

31-853 Kraków

za cenę 39.218,87

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

L.p Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji Razem
1 Firma remontowo- Budowlana „PRACUŚ” Bogdan Kula

os Albertyńskie 19/44

31-853 Kraków

60 40 100

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Top