Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська


Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Jesteś tutaj
Strona główna > Ogłoszenie 1

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków

ul. Kamieńskiego 49

 

ZP-1/18

Kraków, 2018-06-27

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miejska Kraków  – Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49

zgodnie z art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04/06/2018 z numerem  na remont dachów budynków szkoły –  Zespołu  Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie

Złożono ofert:  5

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo ERGAL-S

31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

za cenę 116773,90

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

L.p Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji Razem
1 Przedsiębiorstwo ERGAL-S

31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

60 40 100
2 FHU MAT MART

32-045 Sułoszowa, ul. Źródlana 65

42,60 40 82,60
3 Eurobau sp. z o.o.

30-381 Kraków, ul. Kolna 12b

24,96 40 64,96
4 FRB „FRANKO”

32-051 Krzęcin ul. Krakowska 12

24,18 40 64,18
5 Maria Gruca ZRB

31-050 Kraków, ul. Dietla 79/17

Nie dokonano oceny ofert – oferta odrzucona

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Top