Jesteś tutaj
Strona główna > Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
w roku szkolnym 2016/2017 wg nauczanych przedmiotów:


Dyrektor ZSE nr 1
Andrzej Matyja

Wicedyrektor ZSE nr 1
Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Wicedyrektor ZSE nr 1
Iwona Łopatka
(egzaminator maturalny)

Kierownik kształcenia praktycznego
Wacław Załucki
(egzaminator zawodowy)

Kierownik szkolenia praktycznego
Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Kierownik internatu
Jarosław Madej

Nauczyciele języka polskiego:


Anna Błąkała – Piec
(egzaminator maturalny)

Aleksandra Dubiel
(egzaminator maturalny)

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)

Bożena Wiśniewska
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka angielskiego:


Teresa Kozłowska
(egzaminator maturalny)

Magdalena Łabudzka
(egzaminator maturalny)

Artur Łabudzki
(egzaminator maturalny)

Elżbieta Przybyła – Krzywonos
(egzaminator maturalny)

Renata Zięba
(egzaminator maturalny)

Anna Dadej – Leńczowska

Nauczyciele języka francuskiego:


Iwona Dziedzic

Nauczyciele języka niemieckiego:


Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Magdalena Woźniak
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka rosyjskiego:


Bożena Janik
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele matematyki:


Renata Cichoń
(egzaminator maturalny)

Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Renata Krotoszyńska
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Pyrz
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Bolesław Sułkowski
(egzaminator maturalny i zawodowy)

Nauczyciele fizyki:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Robert Stachoń
(egzaminator maturalny)

Maria Podgórna

Nauczyciele chemii:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele geografii:


Rafał Beruś
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:


Małgorzata Kukla

Maciej Pudlik

Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele religii:


Renata Chrzanowska

Anna Hryńczak

Anna Jarecka

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


Bronisław Dadej

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:


Paweł Barwiński

Ryszard Dąbrowski

Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Gajda

Bogusław Goryl
(egzaminator maturalny)

Wojciech Kłyza

Grażyna Krawczyk
(egzaminator zawodowy)

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Waldemar Ogiela
(egzaminator zawodowy)

Wanda Ptak
(egzaminator zawodowy)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Bolesław Sułkowski
(egzaminator maturalny i zawodowy)

Marcin Tomczyk

Przemysław Górka

Jolanta Kossakowska – Lendo
(egzaminator zawodowy)


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Krzysztof Batko

Wiesław Basista

Adam Klimek

Andrzej Matyja

Hubert Pietrus

Sławomir Szpulecki

Kamila Darda


Nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych:


Piotr Adamski
(egzaminator zawodowy)

Robert Dąbrowski

Robert Czak

Izabela Góralczyk – Buryło
(egzaminator zawodowy)

Janusz Janicki
(egzaminator zawodowy)

Antoni Juszczyk

Jolanta Lorys
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Piotrowski

Andrzej Rejman

Tadeusz Rybak

Ryszard Rybka
(egzaminator zawodowy)

Piotr Serczyk

Józefa Skoczek
(egzaminator zawodowy)

Wojciech Stolarski
(egzaminator zawodowy)

Halina Taborska
(egzaminator zawodowy)

Zdzisław Targosz
(egzaminator zawodowy)

Ryszard Tytko

Stanisław Tytko

Paweł Baran
(egzaminator zawodowy)

Adam Gzyl
(egzaminator zawodowy)

Maciej Kleszcz
(egzaminator zawodowy)

Piotr Zajger

Kamil Mazgaj

Łukasz Siuda

Robert Gilewski

Przemysław Gwizd

Piotr Kamiński

Paweł Siwek

Zbigniew Dzierwa
(egzaminator zawodowy)


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:


Barbara Tytko

Dagmara Łach


Nauczyciele bibliotekarze:


Urszula Baraniec

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)


Psycholog:


Elżbieta Zabrzeńska


Pedagog:


Bronisław Dadej


Wychowawcy internatu:


Przemysław Ciba

Agnieszka Malczewska – Błaszczyk

Agata Sarapata

Leszek Siwiec

Magdalena Turek

Małgorzata Nowak

Magdalena Waśniowska

Beata Madej

Krzysztof Szczeciński

Barbara Zajger

 

Wychowawcy klas :

I A – Robert Stachoń

I B – Bożena Wiśniewska

I C – Agnieszka Samborek

I D – Grażyna Krawczyk

I E – Renata Cichoń

I F – Tadeusz Rybak

I G – Maciej Pudlik

I I – Wojciech Kłyza

I az – Hubert Pietrus

 

II A – Jolanta Lorys

II B – Andrzej Rejman

II C – Magdalena Woźniak

II D – Magdalena Łabudzka

II E – Izabela Góralczyk – Buryło

II F – Anna Błąkała – Piec

II G – Renata Krotoszyńska

II az – Robert Czak

 

III A – Krzysztof Batko

III B – Bronisław Dadej

III C – Renata Zięba

III D – Paweł Barwiński

III E – Elżbieta Przybyła – Krzywonos

III F – Adam Klimek

III az – Wiesław Basista

 

IV A – Renata Stanisławczyk

IV B – Aleksandra Dubiel

IV C – Małgorzata Kukla

IV D – Bożena Janik

IV E – Rafał Beruś

 

Top