Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська
Jesteś tutaj
Strona główna > Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
w roku szkolnym 2017/2018 wg nauczanych przedmiotów:


Dyrektor ZSE nr 1
Andrzej Matyja

Wicedyrektor ZSE nr 1
Ewa Folatko

Wicedyrektor ZSE nr 1
Iwona Łopatka

Kierownik kształcenia praktycznego
Wacław Załucki

Kierownik szkolenia praktycznego
Krzysztof Dębowski

Kierownik internatu
Jarosław Madej

Nauczyciele języka polskiego:


Anna Błąkała – Piec
(egzaminator maturalny)

Aleksandra Dubiel
(egzaminator maturalny)

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)

Bożena Wiśniewska
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka angielskiego:


Aleksandra Kopacz

Magdalena Łabudzka
(egzaminator maturalny)

Artur Łabudzki
(egzaminator maturalny)

Elżbieta Przybyła – Krzywonos
(egzaminator maturalny)

Renata Zięba
(egzaminator maturalny)

Anna Dadej – Leńczowska

Danuta Stanowska

Iwona Frewer

Nauczyciele języka francuskiego:


Iwona Dziedzic

Nauczyciele języka niemieckiego:


Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Magdalena Woźniak
(egzaminator maturalny)

Anna Nowakowska

Dorota Wojewodzic

Nauczyciele języka rosyjskiego:


Bożena Janik
(egzaminator maturalny)

Danuta Stanowska

Nauczyciele matematyki:


Renata Cichoń
(egzaminator maturalny)

Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Renata Krotoszyńska
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Pyrz
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Bolesław Sułkowski
(egzaminator maturalny i zawodowy)

Nauczyciele fizyki:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Robert Stachoń
(egzaminator maturalny)

Maria Podgórna

Nauczyciele chemii:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele biologii:


Iwona Łopatka

Nauczyciele geografii:


Rafał Beruś
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:


Małgorzata Kukla

Maciej Pudlik

Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele religii:


Renata Chrzanowska

Anna Hryńczak

Anna Jarecka

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


Bronisław Dadej

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:


Paweł Barwiński

Ryszard Dąbrowski

Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Gajda

Bogusław Goryl
(egzaminator maturalny)

Wojciech Kłyza

Grażyna Krawczyk
(egzaminator zawodowy)

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Waldemar Ogiela
(egzaminator zawodowy)

Wanda Ptak
(egzaminator zawodowy)

Przemysław Górka

Bolesław Sułkowski
(egzaminator maturalny i zawodowy)

Marcin Tomczyk

Jolanta Kossakowska – Lendo
(egzaminator zawodowy)


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Krzysztof Batko

Wiesław Basista

Adam Klimek

Andrzej Matyja

Hubert Pietrus

Sławomir Szpulecki

Kamila Darda


Nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych:


Piotr Adamski
(egzaminator zawodowy)

Robert Dąbrowski

Robert Czak

Izabela Góralczyk – Buryło
(egzaminator zawodowy)

Janusz Janicki
(egzaminator zawodowy)

Antoni Juszczyk

Jolanta Lorys
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Piotrowski

Andrzej Rejman

Tadeusz Rybak

Ryszard Rybka
(egzaminator zawodowy)

Piotr Serczyk

Józefa Skoczek
(egzaminator zawodowy)

Wojciech Stolarski
(egzaminator zawodowy)

Halina Taborska
(egzaminator zawodowy)

Zdzisław Targosz
(egzaminator zawodowy)

Ryszard Tytko

Stanisław Tytko

Paweł Baran
(egzaminator zawodowy)

Adam Gzyl
(egzaminator zawodowy)

Maciej Kleszcz
(egzaminator zawodowy)

 


Piotr Zajger

Kamil Mazgaj

Łukasz Siuda

Robert Gilewski

Przemysław Gwizd

Piotr Kamiński

Paweł Siwek

Zbigniew Dzierwa
(egzaminator zawodowy)

Elżbieta Kuźniak


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:


Barbara Tytko

Iwona Gruszka


Nauczyciele bibliotekarze:


Urszula Baraniec

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)


Psycholog:


Elżbieta Zabrzeńska

Michał Kasela


Pedagog:


Bronisław Dadej

Krzysztof Szczeciński

Nauczyciele WDŻ:


Zofia Pajdosz


BHP:


Marek Kaszluga


Wychowawcy internatu:


Przemysław Ciba

Beata Madej

Małgorzata Nowak

Leszek Siwiec

Krzysztof Szczeciński

Barbara Zajger

Marcin Dębski

Magdalena Waśniowska

 

Wychowawcy klas :

I A – Sławomir Szpulecki

I B – Bożena Szurlej – Duda

I C – Renata Stanisławczyk

I D – Anna Dadej- Leńczowska

I E – Danuta Stanowska

I F – Maria Podgórna

I br – Anna Różyc

 

II A – Robert Stachoń

II B – Bożena Wiśniewska

II C – Agnieszka Samborek

II D – Grażyna Krawczyk

II E – Renata Cichoń

II F – Tadeusz Rybak

II G – Maciej Pudlik

II I – Wojciech Kłyza

II az – Wiesław Basista

 

III A – Jolanta Lorys

III B – Andrzej Rejman

III C – Artur Łabudzki

III D – Magdalena Łabudzka

III E – Izabela Góralczyk – Buryło

III F – Anna Błąkała – Piec

III G – Renata Krotoszyńska

III az – Robert Czak

 

IV A – Krzysztof Batko

IV B – Bronisław Dadej

IV C – Renata Zięba

IV D – Paweł Barwiński

IV E – Elżbieta Przybyła – Krzywonos

IV F – Adam Klimek

Top