Spotkania z rodzicami klas IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS IV TECHNIKUM Z INFORMACJĄ O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH NIEDOSTATECZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH W DNIU 20 MARCA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE  20.03.2019r. (środa) Godzina 17:15  KLASA SALA WYCHOWAWCA IV A 23 J. Lorys IV B 211 A. Rejman IV C 40 M. Woźniak IV D 42 M. Łabudzka IV E 217 I. Góralczyk - Batko IV F 50 A. Błąkała - Piec IVG 48 R. Krotoszyńska   Nauczyciele uczący w klasach maturalnych będą